Eximbank Reeskont Kredilerinde Düzenleme

Reeskont Kredi Kullanımında Yeni Açılımlar ve İlave Şartlar

TCMB tarafından Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama talimatı değişiklikleri ile Reeskont Kredisi
kullanımlarına yeni açılımlar ve ilave şartlar getirilmiştir.
Bu kapsamda döviz kredilere ilave olarak TL kredi imkanı sağlanmış, hem TL hem döviz kredilerde vadeler döviz satış
taahhüdü şartları dahilinde 360 güne çıkarılmış, kredilerin harcanabileceği alanlar düzenleniş, kredi geri ödemelerinin
ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet bedeli ile yapılması ve ilgili bedellerin İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) veya
banka dekontu ile tevsiki şartları getirilmiştir.
Firma Limiti
Döviz ve TL krediler için:
-Döviz kazandırıcı hizmet sunan firmalar ve savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar için 350 milyon USD,
-KOBİ’lerde mikro işletmeler için 250 bin USD, küçük işletmeler için 1 milyon USD, orta büyüklükteki işletmeler için 5
milyon USD,
-Diğer firmalar için 200 milyon USD
-Son mali yıl net satış hasılatı (cirosu) 5 milyar TL üzerinde olan firmalar için söz konusu limitler iki kat, 15 milyar TL
üzerinde olan firmalar için üç kat, 20 milyar TL üzerinde olan firmalar için ise dört kat olarak uygulanır. Savunma sanayi
sektörü dışında kalan firmalar, bu tutarların en fazla yüzde 60’ını 121 gün ve üzeri vadeli olarak kullanabilir.
Kredilerin Harcanabileceği Alanlar
Krediler, TL cinsinden olmak kaydı ile çalışanlara ücret ödemeleri, hammadde ve ara mal tedarikçilerine olan borçlar,
nakliyat, sigorta ve navlun gibi ihracata ilişkin hizmet alımları ile yatırım malı ve makine alımları kapsamında firmalara
yapılan ödemeler, kira ödemeleri, elektrik, su ve doğalgaz faturası ödemeleri, vergi ödemeleri, SGK prim ödemeleri
ile bu maddedeki harcama alanlarına benzer ödemeler olarak belirlenmiştir. Ticari bankalardan farklı olarak
Bankamızca firmaların nette ihracatçılık durumuna bakılmamakta ve kredinin TL cinsinden borç ve harcamaların
finansmanında kullanılacağına yönelik olarak taahhütname alınmakta olup ilave bir belge ibrazı gerekmemektedir.
İhracat Taahhüt Yükümlülüğü
Hem TL hem döviz tüm kredilerde kredi tutarı kadar ihracat taahhüdü bulunmakta olup söz konusu taahhüdün kredi
kullanım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Taahhüdün gerçekleştirilemeyen kısmı
için krediye TCMB tarafından uygulanan faiz oranına ilave 300 baz puan taahhüt cezası uygulanır.

Krediler, TL cinsinden olmak kaydı ile çalışanlara ücret ödemeleri, hammadde ve ara mal tedarikçilerine olan borçlar, nakliyat, sigorta ve navlun gibi ihracata ilişkin hizmet alımları ile yatırım malı ve makine alımları kapsamında firmalara yapılan ödemeler, kira ödemeleri, elektrik, su ve doğalgaz faturası ödemeleri, vergi ödemeleri, SGK prim ödemeleri ile bu maddedeki harcama alanlarına benzer ödemeler için harcanabilecektir.

İhracat Taahhüt Yükümlülüğü

Hem TL hem döviz tüm kredilerde kredi tutarı kadar ihracat taahhüdü bulunmakta olup söz konusu taahhüdün kredi
kullanım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Taahhüdün gerçekleştirilemeyen kısmı
için krediye TCMB tarafından uygulanan faiz oranına ilave 300 baz puan taahhüt cezası uygulanır

Kredi Vadeleri ve Döviz Satış Taahhüt Yükümlülüğü

Kredi Vadeleri ve Döviz Satış Taahhüt Yükümlülüğü
Döviz Krediler
1- 180 güne kadar vadeli krediler her hangi bir döviz satış taahhüdü olmaksızın tüm firmalara kullandırılabilir.

2- Döviz kazandırıcı hizmet finansmanında veya yüksek teknolojili ürün ihracatı taahhüdü veya yeni pazar ülkelere
ihracat taahhüdü ile 360 güne kadar vadeli kredi kullandırılabilir.

3- Mal ihracatı gerçekleştiren firmalara kredi tutarı kadar ihracat bedeli döviz satış taahhüdünde bulunması
durumunda 180 güne kadar vadeli kredilerde TCMB faiz oranı kadar (LIBOR/EURIBOR kadar) faiz indirimi
uygulanır. Söz konusu döviz satışının kredi kullanım tarihinden itibaren 2 ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir.
Döviz satışının ilgili sürede gerçekleşmemesi durumunda krediye TCMB faiz oranının 1,5 katı kadar ceza uygulanır.

4- Mal İhracatı gerçekleştiren veya döviz kazandırıcı hizmet faaliyetinde bulunan firmalara kredi tutarının 2 katı kadar
ihracat bedeli döviz satış taahhüdünde bulunması durumunda 360 güne kadar vadede geçerli olmak üzere TCMB
faiz oranı kadar (LIBOR/EURIBOR kadar) faiz indirimi uygulanır. Söz konusu döviz satışının kredi tutarı kadarının
kredi kullanım tarihinden itibaren 2 ay içerisinde, kalanını kredi kullanım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde
gerçekleştirilmesi gerekir. Döviz satışının ilgili sürede gerçekleşmemesi durumunda krediye TCMB faiz oranının
1,5 katı kadar ceza uygulanır.

https://kobidestekleri.net/wp-content/uploads/2021/11/9054884397106-4_36495.jpg
Türkiye
Tunalı Hilmi Cd. Bülten Sk. 9/19 Kavaklıdere
Çankaya / ANKARA
https://kobidestekleri.net/wp-content/uploads/2021/11/almanya-520x360-5_70823.jpg
Almanya
Leybold Str. 12, 50354
Hürth – ALMANYA
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://kobidestekleri.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.