İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Alınacak Yeni Makina ve Teçhizat İçin KDV  Ödenmeyecek.

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesine sahip KDV mükellefleri,

imalat sanayiinde kullanılmak üzere satın alacakları

( Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş olan ) yeni makina ve teçhizatlar için

31/12/2019 tarihine kadar KDV ödemeyeceklerdir.

Keza; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,

6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunan işletmeler de bu istisnadan faydalanabilecekierdir.