Kobi Destek

TEKNOPAZAR Destek Programı

 

TEKNOPAZAR ( Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama ) DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı :

  • Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması,
  • Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi,
  • Teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir ?

       Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını                sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,

       Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,

       Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip İşletmeler

bu destek programından faydalanabilirler.

Destek Tutarı :

Destek Üst Limiti, 150.000 TL.’dir ve tümü de geri ödemesiz destektir.

       Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL’ye kadar geri ödemesiz,

       Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL’ye kadar geri ödemesiz

destek sağlanmaktadır.

Destek Oranları :

Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

Program kapsamındaki destekler :

  1. Basılı veya elektronik tanıtım materyalleri,
  2. Fuarlara katılım giderleri,
  3. Yurt dışı fuarlarda Gümrük işlem giderleri,
  4. Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri,
  5. Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler,
  6. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde işletmenin en fazla iki çalışanının konaklama ve ulaşım giderleri,

için destek sağlanır.