Kobi Destek

Stratejik Ürün Destek Programı

 

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı:

 • İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
 • Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
 • KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
 • KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
 • Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir ?

 • Kobi statüsündeki işletmeler, belirlenen sektörlerdeki stratejik ürünleri üretmek üzere proje başvurusu yapabilirler.
 • Proje başvurusunda bulunacak işletmelerin proje başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması şartı aranır.
 • İşletme, bu programa münferiden, Paydaş ya da Büyük İşletme ile işbirliği yaparak başvurabilir.

Program kapsamında Hangi Destekler Sağlanır ?

 1. Makine-teçhizat desteği
 2. Yazılım giderleri desteği
 3. Personel gideri desteği
 4. Bilgi transferi desteği
 5. Test-analiz, kalibrasyon ve referans numune desteği
 6. Hizmet alımı desteği

Destek Tutarı ve Oranları :

 • Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti, geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olmak üzere 5.000.000 (beş milyon) TL’dir.
 • Makine-teçhizat ve kalıp giderleri için İşletmelere %70 oranında geri ödemesiz, %30 oranında geri ödemeli destek sağlanır.
 • Alınacak makine-teçhizatın yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda geri ödemesiz destek oranı % 85, geri ödemeli destek oranı da % 15 olarak uygulanır.
 • Makine-teçhizat ve kalıp giderleri haricindeki giderler için %70 (yetmiş) oranında geri ödemesiz destek sağlanır.

Başvuru Dönemleri :

      1. Başvuru Dönemi : 01.Ocak.2018 – 31.Mart.2018

      2. Başvuru Dönemi : 01.Temmuz.2018 – 30.Eylül.2018

Stratejik ürün Desteği Programına başvuru yapılabilecek sektörler :

      20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

      21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

      23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde)

      25.40 – Silah ve mühimmat (cephane) imalatı

      26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

      27- Elektrikli teçhizat imalatı

      28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

      29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

      30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç)

      32.50- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı