Kobi Destek

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

 

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

Türk Patent Enstitüsü ( TPE ) veya muadili yurt dışı kurum / kuruluşlardan alacağınız Yurt Dışı Marka Tescil Belgeleri Patent Faydalı Model Belgesi Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi İçin faydalanabileceğiniz 30.000 ( Otuzbin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.