Kobi Destek

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEKLERİ

 

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

  İş yerinize yeni alacağınız,  2 yıllık meslek yüksek okul mezunu ya da  4 yıllık yüksek okul veya Fakülte mezunu Eleman / elemanlar için faydalanabileceğiniz 50.000  ( Ellibin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.

Yurt İçi Fuar Desteği

  İş yerinize yeni alacağınız,  2 yıllık meslek yüksek okul mezunu ya da  4 yıllık yüksek okul veya Fakülte mezunu Eleman / elemanlar için faydalanabileceğiniz 50.000  ( Ellibin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

Belirlenmiş kurum ve kuruluşlarca düzenlenen, Yurt dışı iş gezisi programlarına katılım için faydalanabileceğiniz 20.000 ( Yirmibin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

Türk Patent Enstitüsü ( TPE ) veya muadili yurt dışı kurum / kuruluşlardan alacağınız Yurt Dışı Marka Tescil Belgeleri Patent Faydalı Model Belgesi Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi İçin faydalanabileceğiniz 30.000 ( Otuzbin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.

Belgelendirme Desteği

 İşletmenizin Türkak tarafından akredite edilmiş kurum / kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacağı, Ürün belgeleri Sistem Belgeleri Personel Belgeleri Laboratuvar Akreditasyon Belgeleri İçin faydalanabileceği 30.000 ( Otuzbin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.

Test ve Analiz Desteği

  İşletmenizin kamu kuruluşları ve Üniversite laboratuvarlarından alacağı Ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin Test Analiz Kontrol, muayene ile Yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene Konularında alacağıı hizmet giderleri için faydalanabileceği 30.000 ( Otuzbin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.

Tasarım Desteği

İşletmenizin ürün tasarımına yönelik Faaliyetleri için faydalanabileceği 25.000 ( Yirmibeşbin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.

Eğitim Desteği

 İşletmeniz ortak ve çalışanlarının Mesleki ve Teknik eğitimi de içinde barındıran kimi konularda Kabul edilen kurum / kuruluşlardan alacağı Eğitim hizmetleri için faydalanabileceğiniz 20.000 ( Yirmibin) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.

Enerji Verimliliği Desteği

  İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında Ön ve Detaylı Etüd, Verimlilik Artırıcı Proje ( VAP ) için alacakları, Danışmanlık Enerji Yöneticisi Eğitimi Hizmetleri Uygulama Giderleri için faydalanabileceği 35.000 ( Otuzbeşbin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.