Kobi Destek

İŞ’ inize Yarayabilir

 

Genç Girişimci Vergi ve Bağkur Primi Desteği

Genç Girişimci Vergi ve Bağkur Primi Desteği

Genç Girişimci Vergi ve Bağkur Primi Desteği Destek Tutarı : Vergi Desteği Tutarı: Koşulları taşıyan genç girişimciler, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan...

Asgari Ücret Desteği

Asgari Ücret Desteği

5510 sayılı Kanunun Geçici 75 inci maddesi kapsamında uygulanmaktadır. 2018 yılının ilk 9 (Ocak - Eylül) ayında destek sağlanacaktır. Destek Tutarı – 2018 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutar ve...

Engelli İstihdamı Teşviki

Engelli İstihdamı Teşviki

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının...

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal...

İşbaşı Eğitim Programı Teşviki

İşbaşı Eğitim Programı Teşviki

Özel sektör işverenlerinin; -31.12.2018 tarihine kadar başlayacak olan İşbaşı Eğitim Programlarını tamamlayan 18-29 yaş arası kişileri,- Programı tamamladıkları meslekte,- Programı tamamladıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde,- Kişinin istihdam edildiği tarih...

Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki

Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki

4447 sayılı Kanunun Geçici 20 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır. • Destek tutarı 2018 yılı için asgari ücretli çalışanın işverene aylık toplam maliyeti 2.486,14 TL’dir. İşyerlerince 2017 yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam...

İlave İstihdam Teşviki

İlave İstihdam Teşviki

İlave İstihdam Teşviki: 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır. • Destek tutarı Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır. - İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde...