Kobi Destek

İş Birliği Güç Birliği Destek Programı

 

Programın Amacı:

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek;

 • ortak tedarik,
 • ortak tasarım,
 • ortak pazarlama,
 • ortak laboratuar,
 • ortak imalat,
 • ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile
 • Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata

yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir ?

       Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

       Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

Bu bir araya gelme, aşağıdakilerden birisi şeklinde olabilir:

 1. Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
 2. Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları,
 3. Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,

Desteklenecek Proje Konuları :

 • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
 • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
 • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
 • ve benzeri alanlarda,

           ortak sorunlara ortak çözümler getiren,

           maliyet düşürücü,

           rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile

           Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği Projeleri desteklenir.

Destek Tutarları :

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin:

      1.500.000 TL. ( 300.000 TL. Geri Ödemesiz – 1.200.000 TL. Geri Ödemeli )

Diğer Projeler İçin :

      1.000.000 TL. ( 300.000 TL. Geri Ödemesiz – 700.000 TL. Geri Ödemeli )

Destek Oranları :

      1. Bölgede %50

      2., 3. ve 4. Bölgelerde %60

      5. ve 6. Bölgelerde %70

Satın alınacak makine ve teçhizatın yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda yukarıdaki oranlara % 15 ilave edilir.