Hakkımızda

Kobi Destekleri Hakkında

Ülkemizde Yatırımcılarımız ve Kobi’lerimiz için değişik kurum ve kuruluşlar kanalıyla;

  • yeni iş yeri açılması,  
  • makine-teçhizat-yazılım-donanım alımı, 
  • üretimi artırıcı çalışmalar,
  • Yeni eleman alımı
  • satış-pazarlama,tanıtım faaliyetleri
  • arge-inovasyon çalışmaları
  • ihracat çalışmaları
  • v.b. gibi değişik başlıklar altında çok sayıda destek, teşvik ve hibeler verilmektedir.

Ne yazık ki;
    – Firmalarımızın çoğu, bu desteklerden haberdar olmadıkları için hiç başvuruda bulunmamaktadırlar.
     Başvuruda bulunan firmalarımızın bir kısmı zaman ve bürokrasi v.b. nedenlerle başvuru işlemlerini yarım bırakmakta,       

      sonuçlandıramamaktadırlar.
    – Bir kısmı, mevzuatı ve konu detaylarını iyi bilememek v.b. nedenlerle başvuruları kabul edilmediğinden, destekten

      faydalanamamaktadırlar.
    – Bir kısmı da alabileceklerinden daha düşük tutarlarda desteklere ulaşabilmektedirler.

 

Günümüz dünyasında ticaret, sadece bilgi ve birikim değil, iyi bir takım çalışması da gerektirmektedir.

Herkes vaktini ve enerjisini kendi esas işine ayırmalı, işini ilgilendiren diğer konularda o konunun uzmanı olan çalışma arkadaşları edinmelidir.

İşletmenizin faydalanabileceği destekler, teşvikler, hibeler konusunda bizimle çalışmayı tercih ettiğinizde;

  İşletmenizin faydalanabileceği mevcut destekleri saptar, bu destekleri almanızı sağlarız.

  Gelecekte çıkacak destekleri takip eder, bilgilendirir ve bu desteklere ulaşmanızı sağlarız.

  Tüm işlemlerinizin yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak; doğru, noksansız ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlarız.

  Gerekli olan tüm formlar, dilekçeler v.b. evraklar, sizlerden alacağımız bilgiler çerçevesinde, tarafımızca hazırlanır.

  Başvuruların kısa zamanda sonuçlanması için gereken takip işlemlerini yaparız.

  Yaptığımız çalışmada % 100 başarı garantisi veririz. Bu nedenle;

  • Hiç bir ön ödeme almayız.
  • Sadece, başvuru sonucu kabul edilen destek çalışmaları için danışmanlık ücreti talep ederiz.

  A DANIŞMANLIK, SİZİ İŞLERİNİZİ BÜYÜTECEK DESTEKLERE ULAŞTIRIR.