Genç Girişimci Vergi ve Bağkur Primi Desteği

Destek Tutarı :

Vergi Desteği Tutarı:

Koşulları taşıyan genç girişimciler, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı için gelir vergisi ödemeyeceklerdir.

Bağkur Prim Desteği Tutarı:

Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış genç girişimcilere 1 yıl süre ile sigorta prim desteği verilecektir.

Yani; 1 Haziran 2018’den itibaren bir yıl süreyle aylık 700-TL olan Bağ-Kur primi devlet tarafından karşılanacaktır. 1 yıllık destek tutarı 8.402 TL. dır.

Teşvikten Kimler Faydalanabilir ?

Bu teşvikten sadece 01.06.2018 tarihi itibarıyla, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler faydalanabilecektir.

Teşvikten faydalanılması için işe başlamanın Gelir Vergisi Kanunu’na uygun şekilde kanuni süresi içinde bildirilmesi gerekmektedir.

Adi ortaklık ve şahıs şirket ortaklıkları şeklinde kurulacak işletmelerde sadece bir ortak ( ortaklardan en genç olan ) prim teşvikinden yararlanabilecektir. ( Ancak, tüm ortakların teşvik şartlarını taşıması ön koşulu mevcuttur.)

Teşvikten faydalanmak için genç girişimcinin kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir.                ( Seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmamaktadır.)
Ayrıca; kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi şartını sağlayan mükelleflerin, faaliyetin yürütülebilmesi için çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırması istisna şartını bozmuyor.

Teşvikten Hangi Durumlarda Faydalanılamaz ?

Kurulacak işletme kurumlar vergisi kapsamında, anonim şirket, limited şirket gibi şirket statüsünde olursa prim teşvikinden faydalanmak mümkün değildir. Yani açacağınız işletme şirket değil, gelir vergisi kapsamına giren bir şahıs işletmesi olmalıdır.

Mevcut bir işletmeye sonradan ortak olunması durumunda teşvikten faydalanmak mümkün değildir.

Ancak; ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar akrabalarından devralınmamış olması şartıyla teşvikten faydalanmak mümkündür.

Teşvikten faydalanacak kişi herhangi bir şekilde daha önceden ticari, zirai veya mesleki faaliyetler bakımından gelir vergisi mükellefiyeti olması durumunda bu teşvikten faydalanamaz.

Ücretsiz detay bilgilendirme hizmetimizden faydalanmak için tıklayınız.