Kobi Destek

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

 

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Endüstriyel Uygulama İle Ne İfade Edilmek İstenmektedir ?

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA; Ar-Ge ve/veya İnovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla

tamamlanmış ve/veya patent belgesi ile korunan veya doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan yeni bir

ürün/hizmetin üretilmesi, kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin

uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi faaliyetlerini ifade eder.

Kimler Başvurabilir ?

  • Ar-Ge ve/veya İnovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,
  • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,
  • Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri,

           kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış İşletmeler veya Türk Patent ve Marka Kurumu

           (TÜRKPATENT) tarafından devri yapılmış patent sahibi İşletmeler başvurabilir.

 

    *  Makine-Teçhizat destek oranı, Yerli Malı Belgesi’ne sahip Makine-Teçhizatlar için % 90 olarak uygulanır.