2019 Yılına Ertelenen Kosgeb Alacakları

2019 Yılına Ertelenen Kosgeb Alacakları

KOSGEB Destek Programları kapsamında 2018 yılı sonuna kadar vadesi dolacak olan geri ödemeli destek tahsilatlarının talepte bulunan KOBİ’ler için, herhangi bir yasal faiz almaksızın 31 Ocak 2019 tarihi bitimine kadar ödenmek üzere ertelenmesi kararı alındı.

–   1 Eylül – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında ödenmesi gereken geri ödemeli borçları için erteleme uygulanacaktır.

–   Ertelenen borçlar nedeniyle KOBİ’lerden herhangi bir yasal faiz tahsil edilmeyecektir.

–   Ertelenen borçların tamamının en geç 31 Ocak 2019 tarihinde ödenmesi gerekmektedir.

–   Uygulamadan, erteleme talebini yazılı olarak bildiren KOBİ’ler faydalanabilecektir.

–   Kredi faiz desteği kapsamında kullanılan kredilerde asıl alacaklı ilgili banka olduğu için bu karar kredi faiz desteği geri ödeme taksitlerini kapsamamaktadır.

Ücretsiz detay bilgilendirme hizmetimizden faydalanmak için tıklayınız. 

OSB’lerde yer Alan Arsa Tahsislerinde İndirimler Artırıldı

OSB’lerde yer Alan Arsa Tahsislerinde İndirimler Artırıldı

Organize Sanayi Bölgeleri ( OSB )’lerde yer alan parsellerin indirim oranları artırıldı.

02.11.2018 tarihi itibarıyla yürülüğe giren Karar çerçevesinde indirim oranları aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

1- Birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz,

2-  İkinci kademe gelişmiş ilçelerde % 60 indirimli,

3-  Üçüncü kademe gelişmiş ilçelerde % 80 indirimli,

4-  Dördüncü, beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde % 100 indirimli,

Yeni Makina ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

Yeni Makina ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Alınacak Yeni Makina ve Teçhizat İçin KDV  Ödenmeyecek.

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesine sahip KDV mükellefleri,

imalat sanayiinde kullanılmak üzere satın alacakları

( Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş olan ) yeni makina ve teçhizatlar için

31/12/2019 tarihine kadar KDV ödemeyeceklerdir.

Keza; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,

6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunan işletmeler de bu istisnadan faydalanabilecekierdir.

KGF’den KOBİ’lere 3 Milyar TL.lik Kredi Kefalet Desteği-11.04.2019

COSME Projesi kapsamında Avrupa Yatırım Fonu’nun kontrgaranti anlaşması ile KGF’ye sağlanan fon çerçevesinde,

KGF tarafından KOBİ’lerimize kullanacakları kredilerde % 80 oranında kefalet sağlayacaktır.

  • İşletme başına kullanılabilecek azami kredi tutarı 1 MİLYON TL.dir.
  • Kredilerin ilk 12 ayı ödemesiz dönem olacaktır.
  • Toplam vade : 60 Ay

Başvurular, anlaşmalı 16 banka kanalıyla yapılacaktır.

Kullandırılacak toplam kredi tutarı 3 MİLYAR TL.dir.

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı

TOBB ( Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ) üyesi olan Kobi’ler için düşük faizli kredi imkanı sağlandı.

Kredi faiz oranı : Yıllık yüzde 9,90 ( Aylık yüzde 0,825 )

Kredi vadesi : Eşit taksitli 12 ay.

Uygulama kapsamında KGF ( Kredi Garanti Fonu ), Kobi’lere yüzde 85 oranında kefalet sağlayacaktır.

Ücretsiz detay bilgilendirme hizmetimizden faydalanmak için tıklayınız.