Kobi Destek

Belgelendirme Desteği

 

Belgelendirme Desteği

 İşletmenizin Türkak tarafından akredite edilmiş kurum / kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacağı, Ürün belgeleri Sistem Belgeleri Personel Belgeleri Laboratuvar Akreditasyon Belgeleri İçin faydalanabileceği 30.000 ( Otuzbin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.