Kobi Destek

AR-GE, İnovasyon Destek Programı

 

Ar-Ge :

Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç,

sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için, sistematik bir temelde yürütülen

yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve

teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün,

deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri ifade eder.

İnovasyon (Yenilik) :

Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da

yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile

oluşturulan süreçleri ve sonuçlarını ifade eder.

  • Ar-Ge ve İnovasyon Programından araştırma- geliştirme ve inovasyon konularında projesi

           olan İşletmeler/girişimciler yararlanabilir.

  • Bu Program ile, İşletmelerin/girişimcilerin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir

           ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi

           veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb.

           konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.

    *  Kira desteği, Teknopark İçi 30.000 TL. dir.

    ** Makine-Teçhizat destek oranı, Yerli Malı Belgesi’ne sahip Makine-Teçhizatlar için % 90 olarak uygulanır.