GÜNCEL Destek Programları

YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI

İşletme Geliştirme Destekleri

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

İş yerinize yeni alacağınız, 2 yıllık meslek yüksek okul mezunu ya da 4 yıllık yüksek okul veya Fakülte mezunu Eleman / elemanlar için faydalanabileceğiniz 50.000 ( Ellibin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.

Belgelendirme Desteği

İşletmenizin

Türkak tarafından akredite edilmiş kurum / kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacağı İçin faydalanabileceği 30.000 ( Otuzbin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.

  Yurt İçi Fuar Desteği

  İşletmenizin, Stand kiralayarak Yurt içi fuarlara katılımı için faydalanabileceği 50.000 ( Ellibin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir

  Eğitim Desteği

  İşletmeniz ortak ve çalışanlarının Mesleki ve Teknik eğitimi de içinde barındıran kimi konularda Kabul edilen kurum / kuruluşlardan alacağı Eğitim hizmetleri için faydalanabileceğiniz 20.000 ( Yirmibin) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.

  Fuar ve İş Gezisi Destekleri

  İŞ’ inize Yarayabilir

  İlave İstihdam Teşviki

  Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır. İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla…

  Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki

   İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere…

  Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

  31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (416,05 ila 3.120,37 TL)

  Ücret İçin Arayın

  Haberler & Duyurular

  2019 Yılına Ertelenen Kosgeb Alacakları

  KOSGEB Destek Programları kapsamında 2018 yılı sonuna kadar vadesi dolacak olan geri ödemeli destek tahsilatlarının talepte bulunan KOBİ’ler için, herhangi bir yasal faiz almaksızın 31 Ocak 2019 tarihi bitimine kadar ödenmek üzere ertelenmesi kararı alındı. -   1...

  OSB’lerde yer Alan Arsa Tahsislerinde İndirimler Artırıldı

  Organize Sanayi Bölgeleri ( OSB )'lerde yer alan parsellerin indirim oranları artırıldı. 02.11.2018 tarihi itibarıyla yürülüğe giren Karar çerçevesinde indirim oranları aşağıdaki gibi güncellenmiştir. 1- Birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz, 2-  İkinci kademe...

  Yeni Makina ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

  İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Alınacak Yeni Makina ve Teçhizat İçin KDV  Ödenmeyecek. 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesine sahip KDV mükellefleri, imalat sanayiinde kullanılmak üzere satın alacakları ( Bakanlar Kurulu tarafından...

  KGF’den KOBİ’lere 3 Milyar TL.lik Kredi Kefalet Desteği-11.04.2019

  COSME Projesi kapsamında Avrupa Yatırım Fonu'nun kontrgaranti anlaşması ile KGF'ye sağlanan fon çerçevesinde, KGF tarafından KOBİ'lerimize kullanacakları kredilerde % 80 oranında kefalet sağlayacaktır. İşletme başına kullanılabilecek azami kredi tutarı 1 MİLYON...

  Nefes Kredisi Başvuruları Başladı

  Nefes Kredisi Başvuruları Başladı TOBB ( Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ) üyesi olan Kobi’ler için düşük faizli kredi imkanı sağlandı. Kredi faiz oranı : Yıllık yüzde 9,90 ( Aylık yüzde 0,825 ) Kredi vadesi : Eşit taksitli 12 ay. Uygulama kapsamında KGF ( Kredi...